בית כנסת

בעטרת בית כנסת מרכזי המשמש את כולם, ובשבתות פעילים גם בית כנסת ספרדי ובית כנסת בנוסח עדת התימנים. בנוסף יש את מנייני התפילות של הישיבה בראש ההר.

בימים אלו הולך ונבנה מבנה הקבע למתחם בתי הכנסת. אנו לקראת סיום הבניה של שלב א', המבנה המרכזי, ובקרוב יתחילו העבודות על שאר המתחם.

להרמת תרומה לבית הכנסת ההלוך ונבנה ניתן להיכנס לקישור

זמני תפילה קבועים:

שחרית:   6:00 במרכזי, 7:10 בכינור דוד
ימי שישי: 6:30
בחופשות מתקיים מניין נוסף בשעה 8:00

מנחה: לו"ז משתנה לפי שקיעת החמה

ערבית: 20:00, 21:00