ועדות

הועדות הן הדרך של התושבים להיות פעילים בקבלת החלטות. כל ועדה מורכבת מיו"ר ומספר חברים, ומלווה על ידי רכזת הקהילה ורפרנט מטעם המזכירות.   בעטרת פועלות מספר ועדות בתחומים שונים:

ועדה חברי הועדה

ועדת חברים מיכל לוי, מרשה וינטר, תהילה זית, תחיה נוימן
ועדת נוער גולדשטיין, אברמי פרידמן, ציפי ברונשטיין, רינת גנץ
ועדת חינוך

לאה שטיין, צביקה מנדל, שרה ויס, שרה פרידמן

ועדת נוף ונוי

אורית פלינט, אבשלום שלמה, ליאורה משה, אוהד מדמון, רינה נצר

ועדת תרבות אורית נוביק, מלכי קלכהיים, מוריה ניזרי, צופיה כהן
ועדת קליטת פנים

מיכל סינוביץ', נחום ווסקובויניק, נעמה מושקוביץ

ועדת תקשורת

עוזיה לוי, ישי יהודה