כינור דוד

ישיבת כינור דוד היא ישיבה תיכונית מוזיקלית ונמצאת אצלנו בישוב בראש ההר. בשנים הקרובות עתיד להיבנות מבנה קבע לישיבה.

בשל מיקומה של הישיבה בראש ההר, ניתן לשמוע בערב צלילי נגינה בכל הישוב, ואין נפלא מלצעוד בשבילי הישוב ויצירות מופת מלוות את הליכתך כרקע קסום.

בין הישיבה והישוב ישנו קשר רב, הן עם צוות הישיבה המתגורר בישוב, והן עם התלמידים המנגנים מפעם לפעם באירועים ישוביים, ומוסיפים נופך צעיר בשעות היום. אחת לשנה מארח הישוב את התלמידים לשבת, והישיבה מקיימת 'בית קפה' משולב בקונצרט לתושבי הישוב.

לאתר הישיבה