מרקם חברתי

קהילת עטרת היא קהילה מגוונת ומגובשת.

צביון הישוב ציוני דתי, וכל אחד ואחת יכול להרגיש בעטרת בבית. אצלנו ביישוב יש משפחות מכל העדות, ואנשים מזרמים שונים שעוסקים במגוון רחב של תחומים: אנשי חינוך, אקדמאים, עצמאיים, אנשי מחשבים, בעלי מקצועות חופשיים, אברכים ועוד.

בישוב משפחות ותיקות לצד זוגות צעירים, דור שני ושלישי (ואפילו רביעי!) לבני הישוב, כמו גם משפחות שהגיעו לישוב זה מכבר מכל רחבי הארץ. ביישוב כמאה ועשרים ילדים עד כיתה ח', וכחמישים בני נוער.

האכפתיות, העזרה ההדדית, הכבוד לכל אחד, והפתיחות לקבל מגוון דעות ורעיונות, הם מהערכים המאפיינים את תושבי עטרת, והופכים אותה לקהילה שהיא משפחה.