בית כנסת

בעטרת בית כנסת מרכזי המשמש את כולם, ובשבתות פעילים גם בית כנסת ספרדי ובית כנסת בנוסח עדת התימנים. בנוסף יש את מנייני התפילות של הישיבה בראש ההר.

בסייעתא דשמיא אנו מתחילים לבנות מבנה קבע לבית כנסת גדול ומרווח אשר ישמש את כלל העדות בימות החול, בשבת ומועדים.
להרמת תרומה לבית הכנסת ניתן לפנות לנעם 0546650138 ateretmazkir@gmail.com

זמני תפילה קבועים:

שחרית:   6:00 במרכזי, 7:10 בכינור דוד
ימי שישי: 6:30
בחופשות מתקיים מניין נוסף בשעה 8:00

ערבית: 20:00 בישוב ובישיבה.