פרוייקטים

שנת תשע"ב 2012 מתאפיינת בקפיצת מדרגה בהיבט של פיתוח ושדרוג הישוב בכל ההיבטים, הרוח המנשבת בקרבנו מורה על כיוון ברור של גדילה והתעצמות קהילתית איתנה. תהליכים שהחלו  בשנים הקודמות וקרמו עור וגידים יוצאים לפועל וכנגדם מלבלבים חדשים.

כל פרויקט היוצא לפועל, אינו עניין חיצוני או טכני גרידא, אלא שעות רבות של השקעה אנושית, על פי רוב בהתנדבות של אנשים המסורים לאדמתם ולאנשיהם. כל פרויקט נולד מרעיון, עשייה והקרבה, החל בפרויקטים קטנים ולא מורגשים ועד הפקות ענק.

שכונה צפונית – עד לסוף השנה בע"ז יושלמו 18 יחידות דיור צמודות קרקע נשארו שני מבנים למכירה בפרויקט. לפרטים אלי רוזנבאום: 0524767468 / אדווה מימון: 0525670052

הכשרת שכונה מזרחית א' – העברת המוצב הצבאי למקום חלופי בישוב ובנייה של בין 7 – 14 יחידות דיור צמודות קרקע  (תלוי באישור תב"ע סופי)  תוכנית העברת הפלוגה אושרה לביצוע.

הכשרת שכונה מזרחית ב' – בקרוב יתחיל תהליך של  שינוי תב"ע עבור בניית של 60 – 80 יחידות מדורגות.

בית כנסת – כמעט בשעה טובה,  נראה כי עוד בשנה זו יקבע מועד להנחת אבן פינה למבנה בית כנסת חדש ומכובד בישוב.

קריה חינוכית - השנה נתבשרנו כי משרד החינוך אישר בניית מבנה קבע עבור ישיבת כינור דוד, צפוי כי תהליך שינוי התב"ע  עבור מקום הבנייה יארך כשנתיים וזמן קצר לאחר מכן יחלו עבודות הבנייה.

כיתות גן חדשות - בתחילת שנת הלימודים נחנכה כיתת גן חדשה, אושרה כיתת גן נוספת, תכנון לתחילת בנייה סוף 2012 .

הוספת כיתת גן נוספת – עוד הוספנו לגדול! השנה יתחילו בבניית כיתת גן נוספת בישוב.

מקווה גברים – כחצי מהסכום הנדרש נאסף לבניית מקווה גברים, החל מכרז קבלנים כך שבע"ז נוכל להתחיל בביצוע שלב ראשון של הבנייה.

שיפוץ מבנה משרדים – בשעה טובה שופץ מבנה המשרדים, השיפוץ כלל בעיקר החלפת השטיחים הישנים בריצוף, תיקוני קירות, הוספת ארונות והתקנת מטבחון.

החלפת גינון חזית ישוב – יצא לפועל גינון לאורך כביש הגישה בין כביש 465 לש.ג משני צידי הכביש הכולל שדרת עצים ושיחים, עד כה כיסו את שולי הדרך אלות ארץ ישראליות וצמחיה מקומית נוספת.

גינת שעשועים חדשה – הגינה נתרמה על ידי ליבה לזובסקיה לזכר אימה ע"ה. ליבה התגוררה עימנו שנתיים ובחרה להנציח את אימה דווקא אצלנו בעטרת, עניין נוגע ללב לכשעצמו.